Start dropdown content
sluiten

Herhaal medicatie

U kunt uw herhaalmedicatie online bestellen op MijnGezondheid.net

Bestel uw herhaalmedicatie snel en gemakkelijk online via het patiënten portaal MijnGezondheid.net.

 

 

 

Naar MijnGezondheid.net

Ik wil meer informatie

Ik wil me aanmelden

U kunt herhaalmedicatie ook bestellen via de receptenlijn

Bel (0545) 47 18 75

U kunt elke werkdag bellen voor een herhaalrecept. Bij voorkeur belt u voor 10.30 uur voor een herhaalrecept.
De doktersassistente zorgt dan dat uw recept naar de apotheek gaat en daar wordt klaar gemaakt.

Uw medicijnen kunt u de volgende dag afhalen bij:

Apotheek Benu
J.W. Hagemanstraat 40
7151 AH Eibergen
Tel. (0545) 47 22 23

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag van 8.30-17.30 uur

 

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

Afspraak maken

U kunt telefonisch een afspraak maken voor 12:00uur 

Bel (0545) 47 18 75

Elke werkdag open van 08:00 tot 17:00 uur.

Donderdag open van 08:00 tot 12.00 uur. 

Dagelijkse pauzes en werkoverleg om:

 • 10:15 – 10:30 uur
 • 12:00 – 13:00 uur
Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

Stel een vraag

U kunt uw vraag stellen op MijnGezondheid.net

E-consult
Met een e-consult kunt u minder dringende vragen voorleggen aan uw huisarts, praktijkondersteuner of assistente. Stel uw vraag direct via het patiënten portaal MijnGezondheid.net.

 

 

 

Naar MijnGezondheid.net

Ik wil meer informatie

Ik wil me aanmelden

Bespreekt u uw medische klachten liever direct met een van onze medewerkers?

Bel (0545) 47 18 75

Elke werkdag open van 08:00 tot 17:00 uur.

Dagelijkse pauzes en werkoverleg om:

 • 10:15 – 10:30 uur
 • 12:00 – 13:00 uur

 

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Inschrijven

Inschrijfprocedure:

 1. Print beide formulieren uit.
 2. Voor elk familie lid moeten beide formulier afzonderlijk worden ingevuld.
 3. Zet datum en uw handtekening erop.
 4. Neem de formulieren mee naar de praktijk, onze assistente helpt u dan verder.

Belangrijk!

 • Vergeet niet uw oude huisarts te informeren over uw verhuizing.
 • U moet de oude huisarts toestemming geven om uw dossier te mogen overdragen.

Download inschrijfformulier

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij

Openingstijden

Over de praktijk

Onze praktijk wil optimale huisartsenzorg bieden aan patiënten met problemen en vragen over hun gezondheid. Dit betekent:

 • het diagnosticeren en behandelen van klachten en ziektes dicht bij huis,
 • laagdrempelig,
 • patiëntvriendelijk,
 • in goede samenwerking met andere zorgverleners in de eerste en tweede lijn,
 • rekening houdend met de persoonlijke behoeften en verwachtingen van de patiënten en hun naasten,
 • met aandacht voor de preventie van ziekten.

Naast kwalitatief goede zorg vinden wij het erg belangrijk dat er een goede sfeer in de praktijk heerst. Wij hopen dat onze patiënten daar ook van mee profiteren.

Medewerkers

H.C. (Riekske) Berendsen
Huisarts

Riekske Berendsen, huisarts, heeft spreekuur op maandagochtend, dinsdag, woensdag en donderdagochtend.

L. (Laura) Dubbeldam
Huisarts

Laura Dubbeldam, huisarts. Heeft spreekuur op maandag, donderdag en vrijdag.

N. (Nilou) Labbé
Huisarts in opleiding

Nilou Labbé, huisarts in opleiding. Werkzaam op maandag, dinsdag en donderdag. 

Vanaf 1 september 2022 t/m april 2024 is Nilou werkzaam in de praktijk. 

E. (Esther) Groot-Zevert
Praktijkondersteuner

Esther, POH-S, heeft spreekuur op maandagochtend, dinsdag, woensdagochtend en donderdagochtend. 

 

P. (Paul) Ubbink
Praktijkondersteuner GGZ

Paul, praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg, heeft spreekuur donderdag. 

C. (Chris) Loth
Praktijkondersteuner GGZ

Chris, verpleegkundig specialist GGZ, werkzaam als praktijkondersteuner, heeft spreekuur op dinsdag. 

S.A. (Stephanie) Wijdenes
Assistente
S. (Sanne) Kurz
Assistente

Sanne werkt maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. 

M. (Marjolein) Odink
Assistente

Marjolein werkt op maandag, dinsdagochtend, woensdag en vrijdag.

A. (Annemarie) Kraaijvanger
Manager Huisartsengroep Eibergen

Annemarie is manager van de huisartsenpraktijken in Eibergen. 

 

Wat speelt er nu?

Meivakantie

De praktijk is gesloten i.v.m. meivakantie van maandag 29 mei t/m vrijdag 2 juni. 

Voor levensbedreigende situaties bel 112. 

Voor spoedgevallen die niet kunnen wachten tot 5 juni kunt u contact opnemen met de waarnemend huisarts.  Huisartsenpraktijk de IJsvogel.  Tel: 0545-471897. 

Bij spoedgevallen buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedpost in Winterswijk. Tel: 085-079 1112

Heeft u een afspraak met Esther of Paul, neem dan plaats in de wachtkamer. U wordt vanzelf opgehaald.  Indien u onverwacht bent verhinderd, geef dit dan door bij de waarnemend huisartsenpraktijk de IJsvogel. 

Maandag 5 juni zijn wij er weer voor u!

 

Even voorstellen

Huisarts in opleiding

Mijn naam is Nilou Labbé, ik zit in het eerste jaar van de opleiding tot huisarts. Ik ben in 2018 afgestudeerd aan de Radboud Universiteit en sindsdien heb ik als basisarts brede werkervaring opgedaan. Ik heb in de sociale geneeskunde gewerkt als reizigersgeneeskundige, keuringsarts en in de ouderenzorg.
Tevens heb ik in het ziekenhuis gewerkt op de Spoedeisende hulp, chirurgie en Keel-Neus-Oorheelkunde.

Mijn werkdagen zijn: maandag, dinsdag en donderdag. 

Nieuwe vaste huisarts

Vanaf juni 2022 is Laura Dubbeldam – van Weerdenburg in de praktijk als nieuwe tweede huisarts.

Laura heeft voorheen in de praktijk gewerkt als huisarts in opleiding. Onlangs is ze afgestudeerd als huisarts.

Haar werkdagen zijn maandag, donderdag en vrijdag. 

 

 

Website Kulturhus ‘t Spieker Gezondheidscentrum

Sinds enkele jaren zijn wij gevestigd op de eerste etage in het Kulturhus ’t Spieker. Samen zitten wij hier ook met andere gebruikers en zorg professionals. 

Als u op onderstaande linkt klikt. Komt u op de website van ’t Spieker met een overzicht van alle gebruikers/zorg professionals die ook gevestigd zijn in ’t Spieker. 

https://spiekereibergen.nl/

 

Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO)

U kunt uw medisch dossier van onze praktijk ophalen in uw Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). U kunt hier alle gegevens op één plek bewaren en inzien.

Voor meer informatie, klik dan op de link https://mijnpgo.org/

 

Wandelgroep Eibergen

Wandelen is gezond! Sluit je daarom aan bij de wandelgroep die Kulturhus ’t Spieker als thuisbasis heeft.

Twee keer per week kunt u aansluiten bij de wandelgroep vanuit ’t Spieker. 

Maandag vertrek 09:00 uur  – 8 tot 10 km
Maandag vertrek 09:30 uur – 5 km 

Donderdag vertrek 09:00 uur  – 8 tot 10 km 
Donderdag vertrek 09:30 uur – 5 km 

Verzamelen: Begane grond van ’t Spieker 

Kosten: geen 

Alzheimer Nederland

De meeste mantelzorgers van mensen met dementie voelen zich zwaar belast door de hoeveelheid zorg die zij geven. Gemiddeld is hun aantal uren zorg vergelijkbaar met een fulltime baan. Als gevolg van de coronacrisis is dit alleen maar erger geworden. 

Het is een moeilijke tijd. Veel mensen zitten thuis en zijn vaak alleen. Voor wie behoefte heeft aan een gesprek, of een luisterend oor is er de Alzheimer Telefoon
Deze is dagelijks gratis bereikbaar van 09.00 tot 23.00 uur op nummer 0800-5088. 

Voor meer informatie klik dan op de link 

https://www.alzheimer-nederland.nl

 

Meer informatie

 • Privacyreglement van onze praktijk (AVG)
  Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartspraktijk

  Algemeen
  De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

  Huisartspraktijk 
  In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

  De plichten van de huisartsenpraktijk
  Huisartsenpraktijk Berendsen is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

  • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
   • Voor zorgverlening;
   • Voor doelmatig beheer en beleid;
   • Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
  • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
  • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
  • Alle medewerkers binnen Huisartsenpraktijk Berendsen hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
  • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
  • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

  Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

  Uw rechten als betrokkene:
  U heeft de volgende rechten:

  • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
  • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
  • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
  • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
  • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
  • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

  Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken aan Huisartspraktijk Berendsen. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

  Toelichting op het aanvraagformulier
  U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartspraktijk Berendsen is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

  Gegevens patiënt
  Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Is uw kind 12 jaar, maar nog geen 16? Dan is toestemming van het kind nodig om inzage te krijgen in het dossier van uw kind. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

  Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
  De medewerkers van Huisartspraktijk Berendsen hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

  Uitwisseling gegevens
  Huisartspraktijk Berendsen wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via het Landelijk Schakelpunt relevante medische gegevens op een veilige en betrouwbare uit met uw huisartsenpost (HAP). Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt deze op zijn beurt een waarneembericht met de huisartspraktijk. Zo weet uw huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen. Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartspraktijk bij aan medicatieveiligheid.

  Overdracht van uw dossier
  Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts.  De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

  Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts beveiligd overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier.

  Vraag of klacht
  Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.

 • Als u de huisarts telefonisch wilt spreken, bijvoorbeeld voor uitslagen of kort overleg, kunt u dit voorleggen aan de assistente.

  De assistente kijkt of de uitslag binnen is of kan vragen waar het overleg over gaat.

  De arts belt u dan op een afgesproken tijdstip terug. In principe eind van de middag.

 • Bij de doktersassistente kunt u terecht voor veel praktische vragen. Tevens doen zij verrichtingen volgens een eigen afspraken-spreekuur. De assistentes zijn voor deze medische taken opgeleid en hebben ook een geheimhoudsplicht. Medische handelingen vinden altijd plaats onder eindverantwoordelijkheid van de huisarts.

  U kunt op afspraak bij de doktersassistente terecht voor:

  • wondbehandeling
  • hechtingen verwijderen
  • geven van injecties
  • bloedsuikercontrole
  • bloeddrukmetingen
  • urine onderzoek
  • zwangerschapstesten
  • uitstrijkjes
  • uitspuiten van oren
  • aanstippen van vinger- en voetwratten – zie hieronder

  Met de doktersassistente kunt u hiervoor een afspraak maken.

 • De urine liefst voor 12.00 uur brengen.

  Na opvangen van de urine, gelieve deze in de koelkast te bewaren tot het moment dat u in de gelegenheid bent de urine voor onderzoek te komen brengen.

 • Op donderdagmiddag en bij afwezigheid in kantoortijd kunt u terecht bij collega-huisartsen te Eibergen.

  Praktijk van: Telefoonnummer: Gesloten op:
  Mw. R. Boting-Klomp (0545) 47 12 87 vrijdagmiddag
  Dhr. H.L. Kwee (0545) 47 12 15 woensdagmiddag

  Huisartsenpraktijk de IJsvogel

  (0545) 47 18 97 woensdagmiddag
  Mw.  G.  Venderink (0545) 47 14 54 donderdagmiddag

   

 • Overstappen naar andere huisarts binnen Eibergen

  Als u niet meer op een lijn zit met uw huisarts, bijvoorbeeld door meningsverschillen of door een onprettig gevoel, kunt u beslissen om over te stappen naar een andere huisarts binnen Eibergen. Er dienen dan een aantal stappen te worden gevolgd gebaseerd op het protocol gemaakt door alle huisartsen in Eibergen.

  1. Neem contact op met uw huidige huisarts zodat er een consult of telefonisch consult kan plaatsvinden voor het eindgesprek. Zo kunnen beide partijen op een prettige manier uit elkaar gaan door het een en ander uit te spreken.
  2. Er zal nu een formulier gefaxt worden naar uw nieuwe huisarts waarin wordt aangegeven dat de vorige huisarts akkoord is met de overstap of er is telefonisch contact tussen beide praktijken.
  3. U kunt nu een kennismakingsgesprek inplannen bij uw nieuwe huisarts. Wanneer het van beide kanten goed bevalt, kunt u zich officieel bij de nieuwe huisarts laten inschrijven. Uw gegevens zullen dan digitaal worden overgedragen.

Bewegen 10 redenen

Bekijk ze en raak gemotiveerd om te starten met bewegen. 

 

Hoeveel kan ik bewegen om gezond te blijven? 

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Apotheek.nl

Zoekt u specifieke informatie over medicijnen?

Voor informatie over medicijnen verwijzen wij u graag door naar de website Apotheek.nl.
Apotheek.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over medicijnen.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent