« terug naar vorige pagina

Onze visie

Waar gaan we voor als praktijk

Naar verwachting zal de gemiddelde leeftijd van onze patiënten toenemen en daarmee zullen patiënten vaker en specifiekere zorgvragen hebben. Dat houdt in dat onze praktijk zich in de toekomst zal specialiseren in ouderenzorg.

De voortdurende educatie en bijscholingen van alle medewerkers conform de laatste standaarden en inzichten teneinde onze patiënten de best mogelijke zorg te kunnen bieden staan centraal.

Door blijvend op gestructureerde wijze bezig te zijn met kwaliteitsverbetering en open te blijven staan voor vernieuwingen wordt gestreefd naar optimalisering van de zorg.

We willen hierbij gebruik maken van nieuwe technische ontwikkelingen, zoals op het gebied van diagnostiek en behandeling, als op het gebied van automatisering (e-consulten, e-health).

Daarbij willen wij voldoen aan de landelijk gestelde richtlijnen voor de kwaliteit (NHG-praktijkaccreditering).